40 55 12 26 Den Fri Bedemand Nordsjælland og Storkøbenhavn

Hvem kan få efterlevelseshjælp?

holte kirke efterlevelseshjælpEfterlevelseshjælp kan du få når din ægtefælle eller samlever dør. Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, der er baseret på din indtægt, og din formue.

I skal minimum have levet sammen i tre år før dødsfaldet for at du kan være berettiget til efterlevelses hjælp. Hvis du er pensionist, og allerede får efterlevelsespension, er det ikke muligt at modtage efterlevelses hjælp samtidigt.

Ansøgning om efterlevelses hjælp

Efterlevelses hjælp kan først udbetales, efter du har ansøgt i kommunen. Hvis du bor i udlandet, skal du søge om efterlevelses hjælp hos Udbetaling Danmark. Du skal søge om hjælpen senest 6 måneder efter dødsfaldet, for at være berettiget til at modtage efterlevelses hjælpen.

Hvor meget efterlevelseshjælp kan du få?

Du kan højst få 14.496 kr, som udbetales hvis din årsindtægt er under 238.653 kr. (2017). Ved årsindtægt over 372.893 kr. kan du ikke få hjælp (2017).

Her er hele skemaet for efterlevelses hjælp 2017:

​Under 238.653 14.496
Mellem 238.653 – 253.568 13.046
Mellem 253.569 – 268.483​ ​11.597
Mellem 268.484 – 283.398​ ​10.146
Mellem 283.399 – 298.313​ ​8.695
Mellem 298.314 – 313.228​ ​7.249
Mellem 313.229 – 328.143​ ​5.798
​Mellem 328.144 – 343.058 ​4.351
Mellem 343.059 – 357.973​ ​2.899
Mellem 357.974 – 372.892​ ​1.451
​372.893 eller mere ​0

 
efterlevelseshjaelp
Hjælpen er skattepligtig.

Som pensionist har du desuden mulighed for at søge om lån til betaling af ejendomsskatter.
Se også satser om begravelseshjælp