Begravelseshjælp for par og enlige - få svaret hos din bedemand
Ring nu 40 55 12 26

Hvad er begravelseshjælp og hvem kan få

Grønnevang Kirke begravelseshjælp

Begravelseshjælp fra det offentlige er kun muligt i forbindelse med dødsfald, hvis afdøde ikke havde formue. Den danske sygesikring giver alle i ordningen økonomisk hjælp.

Begravelseshjælpen til personer på 18 år eller derover, nedsættes krone for krone med det beløb, afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger de vedtagne formuegrænser.

Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller ægtefælle, må ægtefællernes samlede formue højst være 38.200 kr. for at få det maksimale beløb i hjælp. Fra denne grænse beskæres hjælpen og falder helt bort ved en formue på 49.600kr. (2020).

Hvis voksne over 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen højst 11.400 kr. (2020).

Hvis børn under 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen 9.550 kr. (2020).

Hvis afdøde var enlig, ugift og uden børn under 18 år, må den afdødes formue højst være på 19.150 kr. (2020) for at få det maksimale beløb i begravelseshjælp. Fra denne grænse nedsættes hjælpen, og den falder helt bort ved en formue på 30.550 kr. (2020).

Begravelseshjælp til personer der er født før 1. april 1957, er altid på mindst 1.050 kr. Beløbet reguleres ikke. Se mere i § 6 i bekendtgørelse nr. 1207 af 28. november 2006 om beregning og udbetaling af begravelseshjælp efter sundhedsloven.

Sygeforsikringen Danmark udbetaler kr. 1400 (2017) til personer i gruppe 1 og 2.
Der findes tillige forskellige begravelses kasser, hvor man med en månedlig indbetaling kan forudbetale sin begravelse eller bisættelse.

Ring nu