Dødsattest og papirer til myndighederne sørger bedemanden for
Ring nu 25 16 22 00

Dødsattest og papirer

Dødsattest og øvrige papirer

Dødsattest laves når personen er død. Lægen er den eneste der kan lave en dødsattest. Et dødsfald kan kun anmeldes efter en dødsattest er udfærdiget.

dødsattest blovstrød kirkeDen Fri Bedemand modtager side 1 i dødsattesten, som indeholder hvor og hvornår dødsfaldet er sket, samt hvem afdøde er. Lægen er forpligtet til at indberette dødsfaldet til dødsårsags registret. Som pårørende kan du altid kontakte afdødes læge med henblik på at få yderligere informationer om dødsårsagen.

Denfribedemand.dk sørger for at udfylde dødsattesten med afdødes oplysninger, samt den eventuelle ægtefælles oplysninger. Herefter kører bedemanden papirerne til den afdødes lokale sognekirke, hvor kirkekontoret registrerer dødsfaldet. Så sender kirken oplysninger til skifteretten, og afdødes bankkonti fastfryses.

Dødsfald i udlandet

Hvis dødsfaldet sker i udlandet, er det de lokale myndigheder i det pågældende land, der udfylder en dødsattest. Du skal derefter bruge den udenlandske dødsattest når døds anmeldelsen skal udfyldes.

Hvis den afdøde ikke skal kremeres inden hjemtransport, er det nødvendigt at det pågældende lands myndigheder udsteder et ligpas til afdøde. Ligpasset er en garant for, at de sundhedsmæssige og administrative krav til at transportere afdøde er overholdt. Ligpas kræves ikke ved transport af:

  • aske til eller fra udlandet
  • lig inden for Danmarks grænser

Hvis den afdøde skal transporteres i en kiste, stilles der særlige krav til kistens udformning. Det gælder især, hvis transporten foregår med fly. Bedemanden sørger for at afhente afdøde i en særlig afdeling af lufthavnen, og transporterer afdøde til kapellet hvor afdøde skal bisættes eller begraves fra.

Skifteretten

Normalt indkaldes familien indenfor 14 dage til skifteretten, for arvemøde. Hvis du ikke hører fra skifteretten inden der er gået 3 uger efter dødsfaldet, er det en god ide at kontakte Den Fri Bedemand, som derefter følger op på sagen med kordegnen. Alle informationer bliver i dag overført elektronisk – undtaget er brevet fra kordegnen til skifteretten, og derfor kan det betyde at brevet ikke altid når frem.

Call Now ButtonRing nu