Efterlevelseshjælp - Hvem kan få, og hvor meget består hjælpen af?
Ring nu 40 55 12 26

Hvem kan få efterlevelseshjælp?

holte kirke efterlevelseshjælpEfterlevelseshjælp kan du få når din ægtefælle eller samlever dør. Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, der er baseret på din indtægt, og din formue.

I skal minimum have levet sammen i tre år før dødsfaldet for at du kan være berettiget til efterlevelses hjælp. Hvis du er pensionist, og allerede får efterlevelsespension, er det ikke muligt at modtage efterlevelses hjælp samtidigt.

Ansøgning om efterlevelses hjælp

Efterlevelses hjælp kan først udbetales, efter du har ansøgt i kommunen. Hvis du bor i udlandet, skal du søge om efterlevelses hjælp hos Udbetaling Danmark. Du skal søge om hjælpen senest 6 måneder efter dødsfaldet, for at være berettiget til at modtage efterlevelses hjælpen.

Hvor meget efterlevelseshjælp kan du få?

Du kan højst få 15.046 kr (2020), som udbetales hvis din årsindtægt er under 244.656 kr. (2019). Ved årsindtægt over 382.273 kr. kan du ikke få hjælp (2019).

Her er hele skemaet for efterlevelses hjælp 2019:

​Under 244.65614.496
Mellem 244.657 – 259.94713.375
Mellem 259.948 – 275.238​​11.889
Mellem 275.239 – 290.529​​10.401
Mellem 290.530 – 305.820​​8.914
Mellem 305.821 – 321.111​​7.432
Mellem 321.112 – 336.402​​5.943
​Mellem 336.403 – 351.693​4.460
Mellem 351.694 – 366.984​​2.972
Mellem 366.985 – 382.272​1.487
​382.273 eller mere​0

efterlevelseshjaelp
Hjælpen er skattepligtig.

Som pensionist har du desuden mulighed for at søge om lån til betaling af ejendomsskatter.
Se også satser om begravelseshjælp

Ring nu