Efterlevelseshjælp - Hvem kan få, og hvor meget består hjælpen af?
Ring nu 25 16 22 00

Hvem kan få efterlevelseshjælp?

holte kirke efterlevelseshjælpEfterlevelseshjælp kan du få når din ægtefælle eller samlever dør. Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, der er baseret på din indtægt, og din formue.

I skal minimum have levet sammen i tre år før dødsfaldet for at du kan være berettiget til efterlevelses hjælp. Hvis du er pensionist, og allerede får efterlevelsespension, er det ikke muligt at modtage efterlevelses hjælp samtidigt.

Ansøgning om efterlevelses hjælp

Efterlevelses hjælp kan først udbetales, efter du har ansøgt i kommunen. Hvis du bor i udlandet, skal du søge om efterlevelses hjælp hos Udbetaling Danmark. Du skal søge om hjælpen senest 6 måneder efter dødsfaldet, for at være berettiget til at modtage efterlevelses hjælpen.

Hvor meget efterlevelseshjælp kan du få?

Du kan højst få 15.234 kr (2021), som udbetales hvis din årsindtægt er under 244.656 kr. (2020). Ved årsindtægt over 382.273 kr. kan du ikke få hjælp (2020).

Her er hele skemaet for efterlevelses hjælp 2021:

​Under 250.810 15.234
Mellem 250.810 – 266.485 13.710
Mellem 266.486 – 282.160 12.188
Mellem 282.161 – 297.835
10.663
Mellem 297.836 – 313.510 9.138
Mellem 313.511 – 329.185 ​7.619
Mellem 329.186 – 344.860 6.092
​Mellem 344.861 – 360.535 4.572
Mellem 360.536 – 376.210 ​3.047
Mellem 376.211 – 391.888 1.525
​391.889 eller mere ​0

efterlevelseshjaelp
Hjælpen er skattepligtig.

Som pensionist har du desuden mulighed for at søge om lån til betaling af ejendomsskatter.
Se også satser om begravelseshjælp

Call Now ButtonRing nu