Satser for begravelseshjælp 2016 - Den Fri Bedemand
Ring nu 25 16 22 00

Gældende satser for begravelseshjælp – 1. januar 2021

tjæreby kirke satser for begravelseshjælp
Udbetalingen af begravelseshjælp hviler på en beregning af afdødes formueforhold.
Der er særlige regler for bestemte grupper af personer.

Personer under 18 år
Uanset formueforhold udbetales der en begravelseshjælp på 9.750.

Afdøde, der efterlader sig ægtefælle eller børn under 18 år
Hvis afdøde efterlader en ægtefælle eller børn under 18 år, udbetales som udgangspunkt en begravelseshjælp på kr. 11.650,

Hvis formuen er over kr. 38.950 nedsættes beløbet glidende indtil det helt bortfalder ved en samlet formue på kr. 50.600.  Undtaget er alle personer født før 1/4 1957, som altid får mindst kr. 1.050.

Personer på 18 år og derover
Den maksimale begravelseshjælp er på kr. 11.650.

Hvis afdøde efterlader en formue på over kr. 19.550, nedsættes begravelseshjælpen glidende indtil den helt bortfalder ved en formue på kr. 31.200. Også her gælder det at alle personer født før 1/4 1957, altid får mindst kr. 1.050.

Se også side om efterlevelseshjælp

Call Now ButtonRing nu