Papirer og attester der skal udfyldes ved dødsfald obligatorisk
Ring nu 25 16 22 00

Hjælp til udfyldelse af papirer og attester ved dødsfald

Papirer og attester der skal udfyldes

Ved et dødsfald skal mange forskellige papirer til de offentlige myndigheder udfyldes af dig eller andre. Nogle papirer skal til afdødes fødselssogn. Kirkekontoret, eller kordegnen i den lokale kirke skal helst se afdødes dåbsattest og den eventuelle ægtefælles dåbsattest. Desuden fremvises en kopi af deres vielsesattest. Den Fri Bedemand hjælper dig med at finde eller fremskaffe oplysningerne omkring fødselssogn, hvis du ikke kan finde dem.

Papirer og attester findes selvfølgelig ikke, hvis afdøde aldrig har været medlem af folkekirken.

Forberedelse til udfyldelse af papirer og attester

Allerød / Lillerød Kirke - papirer og attesterDet kan være svært at overskue alle de praktiske ting i forbindelse med begravelsen. Derfor kan det lette processen for dig, hvis du forbereder dig til mødet med bedemanden.

Du behøver ikke finde alting frem til det første møde, men på listen herunder, kan du se hvad bedemanden gerne vil se ved det første møde:

  • Egen og ægtefælles/samlevers dåbsattester
  • Vielsesattest
  • Sygesikringskort
  • Indbetalinger til begravelseskasse
  • Policer til forsikringsordninger – herunder:
  • Sygeforsikringen Danmark
  • Gruppelivsforsikring (Fagforening)
  • Kapitalpensioner
  • Livsforsikringer

Den Fri Bedemand sørger selvfølgelig for at få udfyldt alle papirer og attester så familien bare skal underskrive.

Efter den første samtale er der et par dage til at finde ud af de øvrige detaljer og få udfyldt de nødvendige attester og papirer. Indenfor to hverdage skal dødsfaldet anmeldes til sognet. Begravelsen eller bisættelsen skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet. Du kan godt få en dispensation til at få forlænget tiden inden begravelse eller bisættelse til 14 dage.

Det er ikke altid at den afdøde har taget stilling til spørgsmål og ønsker omkring sin egen bisættelse eller begravelse. Så derfor er det op til dig eller de andre pårørende at beslutte hvordan forløbet skal være. Den Fri Bedemand har med over 20 års erfaring mulighed for at vejlede dig hele vejen.

Alle papirer og attester om dødsfald bliver anmeldt og afleveret i afdødes sognekirke – uanset hvilken trosretning afdøde måtte have haft. Det er fra sognekirken man holder styr på de levende og de døde i Danmark. Desuden kommer alle oplysninger til de øvrige offentlige myndigheder også derfra.

Vi lever i et digitalt samfund, så afdødes bankkonto bliver spærret lige så snart dødsattesten bliver modtaget i det offentlige digitale system. Hvis man har kontofællesskab kan det blive en ubehagelig overraskelse for den efterladte ægtefælle. Derfor rådgiver vi også om dette i forbindelse med dødsfaldet.