Udbetaling af begravelseshjælp med hjælp fra Den Fri Bedemand
Ring nu 25 16 22 00

Udbetaling af begravelseshjælp

søllerød kirke udbetaling begravelseshjælpUdbetaling af begravelseshjælp

Du kan få udbetaling af begravelseshjælp cirka 1 måned efter at kommunen har modtaget dokumenter og ansøgningen fra skifteretten. De dokumenter kommunen skal bruge kan f.eks. være skifteretsattest, åbnings status og bo opgørelse. Du skal desuden oplyse om afdødes gæld. Det er også nødvendigt at oplyse om den efterlevendes særeje og engangsudbetalinger til efterladte, hvis oplysningerne ikke allerede fremgår af skifterettens dokumenter.

Hvornår får du udbetaling af begravelseshjælp?

Udbetaling af begravelseshjælp, inden boet er afsluttet hos skifteretten, kan ske hvis afdøde var under 18 år. Det er også muligt hvis der udelukkende søges om minimums beløbet på kr. 1.050, der kan søges til personer der er født før 1/4 1957.

I nogle kommuner kan man skønne at begravelses hjælpen kan udbetales á conto. Hvis det er tilfældet, vil beløbet blive reguleret efter bisættelsen eller begravelsen, når boet er gjort op. Du kan kun få á conto udbetaling, hvis du søger om det hos kommunen.

Skattevæsenet bliver også underrettet, og inddraget i en undersøgelse af om afdøde havde formue, hvis du søger om en á conto udbetaling. Der bliver kigget på både den afdødes og den efterladtes formue på døds tidspunktet. Du skal også oplyse om jeres kontante midler og formueforhold, samt formuerettigheder, som i havde på tidspunktet for dødsfaldet.

Kommunen vil normalt bede dig om at underskrive en tro og love erklæring, hvor du bekræfter at de opgivne oplysninger er rigtige. Der vil som regel også stå at du er blevet gjort bekendt med at á conto beløbet vil blive reguleret når boet er gjort op, og at du frivilligt vil tilbagebetale for meget udbetalt á conto.